Skupinové bubnování Pro Firmy, Teambuilding

Skupinové Bubnování Pro Firmy, Teambuilding

Bubnování má tu úžasnou vlastnost, že je možné si i bez předchozích zkušeností společně zahrát a užít si tak pocit sounáležitosti, který není u jiných hudebních nástrojů obvyklý. Pod vedením zkušeného lektora/facilitátora je možné zapojit každého bez ohledu na jeho předchozí zkušenosti nebo hudební vlohy. Bubnování je ideální aktivita pro firemní teambuilding!

V čem je bubnování prospěšné?

Dle našich zkušeností a odezvy od firem bubnování pomáhá v těchto oblastech:

  • Zlepšení komunikace a naslouchání: Bubnování v týmu podporuje vzájemnou komunikaci a naslouchání. Když lidé bubnují společně, musí se soustředit nejen na sebe, ale i na ostatní členy skupiny, poslouchat jejich rytmus a navzájem se doplňovat. Tím se zlepšuje schopnost komunikovat a naslouchat ve firmě.
  • Posílení týmového ducha: Bubnování ve firmě posiluje týmový duch a sounáležitost. Účastníci se stávají součástí jednoho celku, kdy všichni přispívají svým rytmem ke společně tvořené hudbě. To podporuje spolupráci, vzájemnou důvěru a týmový duch.
  • Absence hierarchie: Při bubnování dočasně zmizí firemní hierarchie a odstraňují se bariéry mezi různými úrovněmi zaměstnanců. Každý má stejnou roli a stejnou možnost se projevit. To může pomoci vytvořit příjemnou a neformální atmosféru, ve které se lidé cítí pohodlněji a spolupracují otevřeněji.
  • Uvolnění stresu a zvýšení energie: Bubnování je také skvělým způsobem, jak uvolnit stres a zvýšit energii. Účastníci mohou vybít své emoce a napětí na bubnech, což vede k uvolnění a zlepšení celkové pohody. Po bubnování se lidé často cítí osvěžení a plní energie.

Všichni účastníci našeho skupinového bubnování v mají vždy k dispozici vlastní buben a všichni tak mají stejnou možnost se prožitku zúčastnit. To zajišťuje, že všichni také mají rovnocennou možnost se do zážitku plně zapojit. Na rozdíl od konkurence, která často využívá různá chřestítka a doplňkové rytmické nástroje, přinášíme autentický a soudržný zážitek, kde se všichni cítí rovnocenní a mohou se plně vyjádřit prostřednictvím svého bubnu. Tímto přístupem k bubnování vytváříme jedinečný prostor pro skutečnou sounáležitost a spolupráci v rámci týmu.

Program je flexibilní a lze ho snadno přizpůsobit různým skupinám a potřebám. Můžeme nabídnout různé délky trvání bubnování a přizpůsobit je specifickým požadavkům firmy. Dle našich zkušeností nejlépe funguje bubnování o délce 30-60 minut, ideální počet je kolem 10-20 lidí. V případě více lidí je lépe přizvat dalšího facilitátora, aby kvalita zážitku zůstala ideální. V případě zajištění dostatečně velkých prostor jsme schopni zajistit i akce až do 100 lidí.